Jen si to představte. Týden se trápíte s vymýšlením důmyslného vtipného a neokázalého inzerátu, kterému nikdo neodolá, třídíte přihlášené uchazeče, plánujete schůzky a donekonečna vyjednáváte podmínky, až nakonec po krátkém čase zjistíte, že se vybraný kandidát do vaší společnosti vůbec nehodí. 

Jestliže vám skutečně záleží na tom, aby nový člověk do firmy zapadl jak pracovně, tak především lidsky, vyplatí se vsadit na skupinové pohovory. Proč? Při skupinovém pohovoru je prostor nejen pro primární zastřešující otázky, ale i pro zjištění zcela jiných důležitých informací o člověku sedícím před vámi. Na skupinovém pohovoru se podílí zástupci více týmů vaší firmy, to vše vyžaduje pečlivou přípravu a propracovanou organizaci. Stojí to však za to! Dozvíte se, jak by uchazeč zapadl do firemní kultury, jak zvládá řešení problémů a jak umí komunikovat a vystupovat před skupinou. 

Připravili jsme si pro vás 10 otázek, které vám pomohou lépe vyhodnotit uchazeče a při skupinovém rozhovoru byste je rozhodně neměli vynechat.

1. Co většinou děláte pro zábavu a radost?

Není rozhodně tajemstvím, že z pracovního pohovoru mají mnozí trému. Aby nebyla vaše schůzka pro kandidáta stresujícím zážitkem, hodí se začít s nějakou uvolňující, osobněji laděnou otázkou. Úvodní otázka by měla vtáhnout uchazeče mezi ostatní přísedící, kteří aktivním zapojováním dají kandidátovi najevo, že je rovnocenným členem skupiny, nikoli jen hodnoceným subjektem. Z reakce se dozvíte zajímavé informace o osobnosti kandidáta a také poznáte, jak se mezi vámi cítí.

2. Proč chcete pracovat právě pro naši firmu?

Ano, jde o základní otázku. Proč by ale neměla chybět? Prozradí vám o uchazeči, jak chápe firemní hodnoty a popis inzerované pozice a díky tomu budete mít představu, jak by se hodil mezi ostatní kolegy v týmu a do vaší společnosti vůbec. Dozvíte se, zda uchazeči správně chápou inzerovanou pozici a váš Employer Brand, což vám pomůže s jeho budováním. Na skupinovém pohovoru mohou být přítomni manažeři, budoucí přímí kolegové i nestranní členové spolupracujících týmů. Pokud se skupina uchazeči představí, uvidíte, jak kandidát umí svou odpověď přizpůsobit rozličnému složení přísedících, jaké má komunikační schopnosti a jak zvládá stresové situace.

3. Jaké tři schopnosti nebo dovednosti byste nám do firmy přinesl/a?

Touto otázkou snadno zjistíte, jakých tří základních atributů si sám na sobě uchazeč cení nejvíce. Více se také dozvíte o tom, jak by se hodil mezi své potenciální kolegy. Doptáváním si navíc můžete ověřit, jak uchazeč pasuje svými vlastnostmi do popisu pracovní pozice, potažmo plnění denních úkolů, které bude na pozici vykonávat.

4. Můžete nám během pěti minut vysvětlit něco, co je složité, co však vy velmi dobře znáte?

Dejte uchazeči prostor ukázat, jak umí pracovat s týmem nebo skupinou posluchačů. Nejde jen o stručné vysvětlení, srozumitelné pro všechny přísedící, ale i o umění zaujmout publikum, což se u některých pozic obzvláště cení.

5. Můžete nám popsat nějakou vaši chybu z minulého zaměstnání? Jak byla napravena a jaké přinesla poučení?

Před tím, než se zeptáte, ujistěte kandidáta, že chybami se člověk učí. Popis skutečné události, během které musel uchazeč řešit nějaký problém, který vznikl jeho vinou, vám snadno ukáže, jak a zda umí přiznat chybu a jaký má přístup k nápravě a k převzetí odpovědnosti.

6. Popsal/a byste nám situaci, kdy jste zažil/a při práci v týmu nějaký konflikt?

I v těch nejlepších týmech se občas objeví konfliktní situace a je nám jasné, že chcete, aby je členové týmu byli schopni řešit se zachováním úcty a respektu k sobě samým. Zajímejte se, jak se staví k řešení konfliktních situací váš kandidát, jaký vztah má k týmu a jaký postoj ke svým spolupracovníkům. Jak se v popisované situaci zachoval? Byl aktivní nebo raději jen přihlížel? Zajímal se o tým nebo spíše o sebe?

7. Proč jste opustil/a své předchozí zaměstnání?

Další z klíčových otázek, která vám pomůže pochopit, s kým na pohovoru máte tu čest. Jak se staví ke svému předchozímu zaměstnavateli? Má k němu respekt, nebo jsou znát spíše rozporuplné dojmy? Ti nejlepší svou práci opouštějí, protože se chtějí posouvat dále. Slabší „hráči“ jsou z práce spíše „odsunuti“. Tyto pojmy jsou z knihy Who: The Method for Hiring. Více se dozvíte na našem shrnutí Must Reads.

8. Stalo se vám někdy, že jste nesouhlasil/a s určenými pravidly? Jak jste situaci zvládl/a a jak to nakonec dopadlo?

Reakcí vám uchazeč prozradí svůj postoj k autoritám. Následuje pravidla nebo je to trochu rebel? Přínosem může být obojí, důležité je umět odhadnout hranice, co je ještě přijatelné, a kdy je třeba na pravidla dbát.

9. Popište mi, jak byste řešil/a situaci …

Zjistěte, jak umí uchazeč přemýšlet o zadání v kontextu vaší firmy a jak umí řešit konkrétní problémy, když ještě nemá zažité, jak to u vás chodí. Je to také ideální otázka ke zjištění vloh k zlepšování procesů. Ověřil si, zda všemu správně rozumí, nebo jen slepě následuje zadání? Zajímá se o nové cesty a způsoby, nebo se drží osvědčených technik? Nebojte se doptávat a můžete objevit zcela nový úhel pohledu a nové řešení problému.

10. Proč máte zájem právě o tuto pracovní pozici?

Další z důležitých stálic firemních pohovorů. Touží kandidát po kariérním postupu? Chce více peněz? Nebo je v současné práci nešťastný ze složení týmu? Je třeba, aby se kandidát zamyslel nad tím, proč chce udělat zrovna tento krok v kariéře. Tím, že tuto otázku položíte až na konci pohovoru, dáváte uchazeči možnost se více rozpovídat o svých záměrech a postojích. Na tuto otázku neexistuje správná nebo špatná odpověď. Zpozorněte ale, pokud si uchazeč není jistý, proč tento krok činí a pokud mluví špatně o svých předchozích nadřízených. Výstražným signálem může být i to, pokud během pohovoru uchazeč pomlouval ostatní pro jejich neúspěchy, nebo se nezmínil o žádných svých pracovních selháních.

Skupinový pohovor prozradí mnohé o profesionalitě uchazeče a jeho chování před skupinou. Jak zvládal tuto poměrně stresovou situaci? Pamatoval si jména všech zúčastněných? Věnoval všem pozornost? Jaké bylo podání ruky? Navazoval oční kontakt? To vše vám může pomoci s výběrem vašeho skvělého budoucího kolegy.