1. Vyšší produktivita týmů

Nebudeme si lhát, může se stát, že jsou zaměstnanci v různorodém týmu vystaveni nepříjemným situacím. I z nich ale většinou vytěží pozitivní výsledky. Například když jde o věkovou diverzitu. Přítomnost staršího pracovníka v mladším kolektivu (a naopak) zpravidla probudí větší touhu po úspěchu a nakonec tedy i lepší výsledky celého týmu.

2. Více kreativity

Týmy složené z pracovníků z podobného socioekonomického prostředí a lidé se srovnatelným vzděláním budou mít zřejmě i podobnou perspektivu. To se může zdát výhodné, pokud nám jde o konzistenci. Na druhou stranu je to celkem na škodu, co se týče kreativity. Lidé jsou kreativní každý svým jedinečným způsobem, proto je skvělé využívat potenciálu větší a různorodé skupiny lidí. Jiné úhly pohledu jsou nezbytné k řešení složitých problémů a vytvářejí zpravidla geniálnější řešení.

3. Inovace a otevřenost

Diverzita také vytváří příznivé podmínky pro inovace, protože s sebou nese i otevřenost. Přispívá k překonávání hranic běžného myšlení, a to díky pohledu z různých odborných a kulturních oblastí.

4. Nové podněty

Přiznejme si to, většina za nás nemá ráda nudnou rutinu a stále stejné prostředí beze změny. Proto bývá i rozmanitost v týmu vítaná, navzdory možným počátečním tichým protestům. Pokud v pracovním prostředí chybí nové podněty a zajímavé zkušenosti, klesá nadšení z odváděné práce.

5. Bez předsudků

Pro rasovou, věkovou nebo genderovou předpojatost vás není v rozmanitých týmech místo. Firmu, kde v týmech pracují lidé různého věku, více ras a kultur, těžko někdo nařkne ze zvýhodňování nebo diskriminace jakékoli menšiny. Navíc to může být fajn lákadlo pro čerstvé absolventy, kteří si ještě nestihli vybalit krosny po návratu z Erasmu.

6. Větší firemní výdělky

Dvojjazyčné týmy zlepšují rozpočet, protože jsou jejich členové schopnější komunikovat se zahraničím. To je holý fakt. S jediným dvojjazyčným zaměstnancem v týmu údajně vznikne nárůst tržeb z práce, kterou tým zastává. Také genderová diverzita zpravidla přináší firmě ovoce. S rovnoměrně složenými týmy prosperita firmy obvykle.

7. Větší zásobárna firemních talentů

Pokud nemáte potřebu škatulkovat, velmi si ulehčíte práci při náboru nových zaměstnanců. Namísto starostí o vzdělání, věk, pohlaví a kulturní původ se můžete zaměřit na praktické znalosti. Lidé, kteří umějí dělat svou práci, mají přece pro firmu leckdy nevyčíslitelnou hodnotu, a nezáleží na tom, odkud jsou a jestli slaví Vánoce.

8. Snazší systém vzdělávání

Když pro vás pracuje kulturně, genderově či věkově různorodý tým, dá se šikovně využít synergií a jednotlivé členy v týmu navzájem učit novým poznatkům i dovednostem. Každá osoba v takovém týmu přináší do firmy své unikátní dovednosti, talent a osobitý pohled na řešená témata, což může být ku prospěchu celému okolí. Rozmanité týmy jsou jako houby. Všichni se tak mohou navzájem neustále učit a rozvíjet díky širokému spektru dostupných možností, které jsou navíc zadarmo.

Napadají vás další výhody, které vám diverzita na pracovišti přináší? Nebo jste se dosud různorodosti spíš trochu bránili? Není se čeho bát, stačí jen udělat první krok vstříc rozmanitosti. Předsudky máme ve svých životech všichni, a když je začneme bourat právě v pracovním životě, naučí nás to nejen spolupráci a novým postřehům, ale může nám prospět i v osobním životě.