Pěkné rozloučení se s někým, kdo ve firmě odváděl dobrou práci, je nejen etická samozřejmost, ale může se vyplatit i v budoucnu. Člověk míní, život mění a může stát, že se k vám do firmy bývalý kolega po čase opět vrátí, třeba i na jinou pozici. Není to dnes nic neobvyklého a přináší to výhody oběma stranám. Uchazeč zná firemní kulturu, produkty, procesy, nástroje i některé z kolegů, což vám ušetří práci s onboardingem. Pro uchazeče je pak návrat do známého prostředí příjemnější.

Pohovory a zase pohovory

Alfou omegou celého offboardingu je výstupní pohovor. A jsme u toho zase. Komunikujte! Když necháte svého kolegu z práce nadobro odejít a nezjistíte důvody, které ho k tomu zásadnímu rozhodnutí vedly, přicházíte o mnohdy velmi přínosné podněty, jak zlepšit atmosféru na pracovišti, firemní kulturu nebo systém vedení lidí. A při tomto povídání budete mít také prostor pro poděkováníza odvedenou práci.

Kdy je ten správný čas

Výstupní pohovor by rozhodně neměl sloužit jako přesvědčovací nástroj k setrvání ve firmě. K dialogu, který by případně ještě změnil názor odcházejícího, by mělo dojít už v okamžiku podání výpovědi a přímo pod taktovkou přímého nadřízeného nebo manažera. Výstupní je však úkol pro personalistu a měl by proběhnout až skutečně ke konci výpovědní lhůty. Například v průběhu posledního týdne, kdy už zaměstnanec většinu svých pracovních povinností předal.

Na co se připravit a zaměřit

Ideální je pojmout výstupní pohovor v přátelském a neformálním duchu. Vyčleňte si na pohovor půl hodinku až hodinku času a využijte komorní firemní prostředí. Odcházejícího předem seznamte s účelem a cílem vaší společné schůzky, ať nemá obavy a ví, co se bude dít a na co se připravit.

Při samotném pohovoru se soustřeďte na kladení otevřených otázek, ať se z odpovědí dozvíte co nejvíce použitelné zpětné vazby. V žádném případě se však nesnažte firmu nebo chování ostatních pracovníků jakkoli obhajovat nebo vysvětlovat, proč došlo k nějaké situaci, která k odchodu vedla. Nezapomeňte se odcházejícího zeptat :
1. V čem jsme jako firma dobří?
2. Co bychom měli dělat jinak?
3. Co bylo při vaší práci nejzajímavější?
4. Co jste se v naší firmě naučil/a?
5. Jaká byla spolupráce s vaším nadřízeným a se členy týmu?
6. Dařilo se vám držet rovnováhu mezi pracovním a volným časem?
7. Odpovídala odměna za vaši práci vašemu očekávání?

Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho odcházející ve firmě pracoval. Jestliže někdo odchází z firmy ještě ve zkušební bodě, otázky tomu bude třeba přizpůsobit. Pohovor ale nevynechávejte ani v těchto případech. Jestliže někdo z firmy odchází dříve než po roce, zajímejte se, jak proběhl onboarding. Neudělali jste něco špatně?

Těžte ze zjištěných dat

Vše, co se z výstupních pohovorů dozvíte, se snažte využít. Negativní zpětnou vazbu a podněty ke zlepšení předejte dále, ať se jimi zabývá někdo relevatní a nezůstanou v šuplíku. Upravte stávající procesy a zaměřte se na onboarding i péči o zaměstnance. Odcházející, jehož podněty přivedete k životu, bude spokojený, že byl vyslyšen a nejspíše i hrdý na firmu, pro kterou léta pracoval. Může o vás jako o zaměstnavateli i mluvit pěkně, šířit dobré povědomí a třeba se k vám někdy v budoucnu i vrátí.

Mějte pod kontrolou i proces navrácení vybavení, přidělených oprávnění a podobně. Vše by mělo proběhnout bez zmatků a nepříjemných tahanic. Nezapomeňte, že o techniku jde až v druhé řadě. Na prvním místě jsou lidé.