Meditace ale nemusí nutně znamenat mnišsky dokonalou koncentraci nebo rovnou dosažení stavu transu. Existuje mnoho škol meditace, které prezentují různé techniky a důvody pro meditování. Tzv. mindfulness meditace, občas do češtiny překládaná jako meditace všímavostí či dosahovaní plného vědomí. S pomocí této metody se nemusíš přenášet do jiných světů. Cílem je totiž soustředit se na sebe, teď a tady. Tento způsob dosahování meditativního stavu je unikátní ve své vhodnosti pro lidi s nedostatkem času a pro společné meditování ve firmách.

Umění srovnat si myšlenky

Popisovat moderní dobu jako uspěchanou je poněkud klišovité, ale trefné. Překotný kvap nevystihuje jenom rychlost vývoje komunikačních technologií, ale i to, jak se odráží v nás. Naše mysl je nucena být na několika místech zároveň, přehlcena informacemi a možnostmi. Myšlenky se v hlavě pohybují jako frustrovaní řidiči, kteří snadno uvíznou v zácpě mezi ostatními ideami, které už už chtějí přijít na řadu. Mindfulness je způsob, jak doprostřed své myšlenkové křižovatky postavit dopravního policistu – sama sebe – a umožnit plynulý chod.

 

Jak to tedy funguje? Urči si čas, který víš, že můžeš každý den dodržet, ať už o přestávce v práci nebo doma. Bude stačit 10-20 minut, podle tvých možností. Najdi si co nejklidnější místo, pohodlně se posaď a zavři oči. Zhluboka se nadechni ústy – do břicha, nikoli hrudníku – a pomalu vydechni nosem. A znova. Pokaždé se snaž soustředit na tu krátkou chvilku mezi koncem nádechu a vydechnutím. To bude tvůj záchytný bod v realitě, je to něco, co fyzicky cítíš a kontroluješ. Mezitím nech do hlavy vstoupit jakoukoliv myšlenku, která se namane. Může se stát, že ti na mysl přijdou nepříjemné představy. Nech je, nesnaž se jich mermomocí zbavit. A po skončení časového úseku naposledy vydechni, otevři oči a běž dělat, co potřebuješ.

To je všechno?

Ne tak úplně. Důležité je vytrvat. Po čase zjistíš, že při stresových situacích začínáš pomaleji dýchat, jsi koncentrovanější a schopný/á lépe je zvládat. Mindfulness se netváří se jako zázračná metoda. Na rozdíl od různých “alternativních” praktik patří mindfulness meditace k těm z nejlépe vědecky prozkoumaných metod. V mnoha studiích se ukazuje, že dlouhodobě snižuje stres, napomáhá soustředění, zvyšuje produktivitu a dokonce může výrazně pomoci lidem trpícím klinickou depresí.

A navíc ji lze snadno provádět ve skupince. Možná by nebylo od věci zkusit zavést v práci krátkou meditační přestávku.

Doba je uspěchaná a zabrzdit ji nelze. To neznamená, že se musíme nechat vláčet za ní. Jednou z možností, jak převzít kontrolu, může být právě meditace. A mindfulness metoda představuje snadno pochopitelný a přístupný způsob jejího praktikování.