Skauti. Sú to miláčikovia HR. Majú za sebou vedenie malých skupín (tímov) a ich vzdelávanie už v mladom veku (medzi štrnástimi a šestnástimi rokmi). Niektorí k tomu potom s príchodom plnoletosti pridajú vedenie celých oddielov hoci i so 60 členmi a neskôr i celých skautských stredísk s niekoľkými stovkami členov. To sú skvelé skúsenosti a schopnosti, ktoré tak získajú. Ale to nie je všetko.

Hovoríš si, čo ďalšie robí skautov výnimočnými a čo pre pracovný pomer ovládajú navyše?

Organizačné schopnosti

Či už ide o víkendové výpravy pre desať ľudí, alebo štrnásťdenné tábory v prírode bez elektriny a hodinu pešo od najbližšej dediny - nič z toho nie je pre skautských vedúcich problémom. Vo veku, keď sa ich vrstovníci do ranných hodín zdržiavajú v baroch, skauti preberajú zodpovednosť nielen za seba, ale aj za životy a vzdelávanie ostatných. Chystajú program, starajú sa o ich bezpečnosť a stravu. Zorganizovať míting, viesť poradu či projekt pre nich preto bude hračka.

Riešenie krízových situácií

Neraz sa skautskí vedúci ocitnú v situácii, keď musia konať racionálne, a hlavne neskutočne rýchlo. Dáva im to určitú odolnosť a nedoceniteľnú skúsenosť do ďalšieho života.

Sám som sa ako vedúci vyskytol v situáciách, ktoré priamo ohrozovali niečí život. V tej chvíli som musel konať okamžite. Rovnako ako stovky ďalších vedúcich po celej republike. (Tu je nutné dodať, že tieto nebezpečné situácie vo veľkej väčšine prípadov nevznikli pričinením vedúcich.)

Horí v práci deadline? Je nutné učiniť rýchle, nepopulárne, ale nutné rozhodnutie? Potom vieš, že človek, ktorý raz prešiel skautingomem, ťa nenechá v srabe.


Dokáže schytať guľku za ostatných

Nie náhodou nájdete medzi pravidlami v skautskom zákone, ktorým sa skautky a skauti riadia, nasledujúce 3 body:

  • Skaut je pravdovravný.
  • Skaut je verný a oddaný.
  • Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.

Rovnako ako športovci robia tímové športy, vedia i skauti, aká je hodnota tímu, ako sa v ňom správať a čo robiť, aby fungoval čo najefektívnejšie. A to i v prípade, keď nie je zložený len z najlepších priateľov a jeho členovia musia robiť kompromisy.

Od malička sú deti v skaute neustále vystavované tímovej práci so svojimi vrstovníkmi, ale aj staršími a mladšími deťmi. Tieto tímové skúsenosti sa každé dva roky preverujú na tradičných pretekoch, spolu s inými skautskými vlastnosťami. Deti preto od malička vedia veľmi dobre, že nie vždy sú na prvom mieste oni.

Rovnako tak skauti nemyslia len na seba, pretože Junák ako organizácia usporadúva alebo sa podieľa na usporadúvaní radu charitatívnych akcií, ktorých sa zúčastňujú tisíce členov, či už ide o akciu Postavme školu v Afrike, alebo napríklad zbierky na Register darcov kostnej drene. Dokážu teda venovať čas i na zmysluplné záležitosti, ktoré pomôžu iným, a to bez nároku na odmenu.

Učia sa neustále nové veci

Vedia založiť oheň bez papiera pomocou troch zápaliek. Dokážu priviazať loď, poskytnúť prvú pomoc, rozpoznávať stromy a byliny a pomocou buzoly a papierovej mapy sa dostať takmer kamkoľvek… A to som s výpočtom skautských schopností iba začal.

Skautky i skauti sú zvyknutí vzdelávať sa, rozvíjať sa a prekonávať samých seba. V dnešnej rýchlo plynúcej dobe je to skvelá vlastnosť pre každého zamestnanca i podnikateľa, ktorý chce na trhu uspieť. A keď skaut niečo nevie, vie, kde to nájsť. A to je ešte dôležitejšie.

Na záver snáď len dve rady: „Skauti, neostýchajte sa a nezabúdajte si uvádzať v životopisoch, že ste skauti. Podnikatelia a náborári, ceňte si skautov, lebo z nich sú tí najlepší zamestnanci a skvelý manažérsky materiál.“

Zaujíma ťa viac? Vypočuj si podcast o skautingu a jeho výhodách s riaditeľom pražského Skautského inštitútu na Staromáku!