1. Předem si zjisti informace o firmě

Přípravu na pohovor není radno podcenit. Nenechej nic náhodě a udělej si čas na rešerši. V čem firma podniká? Jaké jsou její hodnoty, vize? Jakou má firemní kulturu? S těmito znalostmi budeš mít jistou konkurenční výhodu. Jednak získáš lepší představu, do čeho jdeš, jednak zjistíš, jaké povahové typy firma nejspíš hledá. Potom už je na tobě, jestli budeš odpovídat tak, aby tvé odpovědi byly v souladu s požadavky firmy.

2. Měj CV a motivační dopis po ruce

Personalisté se často ptají na informace obsažené v CV, které od tebe dostali. Mohou se ptát na tvá předchozí zaměstnání a zkušenosti. Pokud už za sebou máš množství pracovních zkušeností, nemusí být jednoduché rychle si vzpomenout na jednu pozici, která tě bavila nejvíc nebo na tvůj největší pracovní úspěch.

Totéž platí o motivačním dopisu. Je možné, že personalista zabrousí i do této oblasti a bude chtít dovysvětlit nebo rozvést uvedené informace – nenech se překvapit a k CV si přichystej i “motivák”.

3. Trénuj

I když nemůžeš přesně odhadnout otázky, na které se tě personalista zeptá, spoustu z nich už nejspíš tušíš: Proč se ucházíte o tuto pozici? Čím můžete být firmě přínosem? Proč si myslíte, že by vás tato práce bavila?

Prospět by ti mohl i nácvik s tvým kamarádem v roli personalisty. Díky tomu si nejen procvičíš odpovědi a pohotové reakce, ale také od druhých získáš cennou zpětnou vazbu.

4. Zajisti si vhodné podmínky

Některé telefonáty mohou přijít v nevhodnou chvíli – v práci, na obědě, při hlídání dětí. V takových případech může být těžké najít klidné prostředí. Pokud ti personalista předem nesdělil čas hovoru, je naprosto v pořádku požádat ho, aby zavolal za 15 minut a dal ti tak čas přesunout se někam, kde se uslyšíte.

5. Ptej se na správné otázky

Pohovor, ať už telefonní nebo osobní, není jen jednostranný výslech. I ty máš právo zeptat se na cokoliv, co tě zajímá. Položíš-li správné otázky, získáš informace, které ti následně mohou pomoct v rozhodování. Stejně tak můžeš personalistovi dokázat, že tě pozice opravdu zaujala. Neboj se vyjádřit svůj zájem. Za vlastní iniciativu sklidíš ovoce.

*

Při hledání práce a rozesílání tvého CV na všechny světové strany nikdy nevíš, kdo se ti ozve zpátky. Tvé vyjadřování a celkový mluvený projev se může stát jedním z kritérií pro postup do dalšího kola výběrového řízení. Nepodceňuj přípravu a staň se mistrem v pohovorech přes telefon.