1. Uveďte, o akú pozíciu sa uchádzate

Personalista nie je Sherlock Holmes, a preto ho spoľahlivo otrávi, ak bude musieť z vašej správy dlho dedukovať, či chcete byť novým account manažérom alebo údržbárom. Nezabudnite preto do predmetu e-mailu uviesť, ktorá pracovná ponuka vás zaujala. Konkrétnu pozíciu je dobré pre istotu spomenúť aj na začiatku samotného textu, aby nedošlo k nechceným zmätkom. Nezabudnite tiež pripísať, kde ste sa o otvorení novej pozície dozvedeli (LinkedIn, internetový pracovný portál, sociálna sieť atď.).

2. Vypichnite svoje prednosti

V motivačnom liste a CV nie je priestor na skromnosť, ide naopak o skvelú príležitosť, ako vyzdvihnúť svoje prednosti. Preto sa nebojte vytvoriť zoznam toho, v čom ste naozaj dobrí a čo sa vám v doterajšej kariére podarilo. Zároveň ale zostaňte nohami na zemi - ak by ste až príliš popustili uzdu fantázii, a tak trochu si zafabulovali, skôr alebo neskôr by sa na to prišlo. A namiesto práce by ste mali z hanby kabát.

3. Nepíšte romány

So žiadosťou o prácu zvyčajne posielate aj svoje CV a sprievodný text, ktorý v niektorých prípadoch nahradzuje klasický motivačný list. Personalista však nemá čas čítať vašu autobiografiu, preto sa snažte byť vecní. Motivačný list by mal mať len zopár odsekov, v ktorých sa stručne predstavíte a naznačíte, prečo by ste sa práve vy mali stať novou posilou tímu. Zástupca spoločnosti, v ktorej chcete pracovať, alebo zamestnanec personálnej agentúry si faktické informácie dohľadá v životopise, preto nie je nutné a ani žiaduce, aby bol sprievodný text jeho doslovným prepisom.

4. Ukážte svoju osobnosť

Aby váš motivačný list nezapadol, snažte sa byť trochu osobití, aby si vás človek na druhej strane zapamätal. Tým nemáme na mysli použitie divokého fontu a množstva smajlíkov. Stačiť bude, ak text sformulujete tak, aby ste eliminovali najotrepanejšie klišé, na ktoré sú personalisti alergickí. Píšte tak, aby ste nepôsobili ako robot prepisujúci frázy, ktoré nájde na internete, ale ako samostatne uvažujúca jednotka. Strážte si však, aby ste neskĺzli k prehnanej neformálnosti.

5. Využite odporúčania 

Ak ste sa s predchádzajúcim zamestnávateľom rozišli v priateľskom duchu, určite vám rád poskytne odporúčanie pre ďalšiu kariéru. Pozitívne referencie sú mnohokrát účinnejšou zbraňou než CV s mnohými nič nehovoriacimi položkami. Ešte viac vás v očiach personalistov posunie, ak budete mať odporúčaní niekoľko. Nemusí vždy ísť o názor bývalého zamestnávateľa, ale napríklad aj o kladné hodnotenie obchodného partnera či klienta, pre ktorého ste pracovali.

6. Uľahčite personalistovi prácu

Pokiaľ k e-mailu reagujúcemu na pracovnú ponuku pridávate nejaké prílohy, či už ide o CV, motivačný list alebo napríklad ukážky doterajšej práce, prehľadne a logicky tieto dokumenty označte. Ideálne je do názvu súboru uviesť meno a jeho účel, aby sa v nich personalista dobre orientoval. Vhodné je poslať prílohy vo formáte PDF, ktorý uľahčuje zobrazenie dokumentu v rôznych zariadeniach s odlišnými typmi operačných systémov a verziami textových editorov.

7. Pozor na gramatiku a preklepy 

Možno si hovoríte, že motivačný list plný hrubíc by mohol poslať len hlupák. Zamestnanci personálnych oddelení by vás vyviedli z omylu, s preklepmi a gramatickými aj pravopisnými chybami sa stretávajú na dennom poriadku. Ak slovenčina nepatrí medzi vaše silné stránky, nespoliehajte sa len na automatické opravy, ktoré pre vás zabezpečí počítač. Radšej o kontrolu poproste niekoho, o kom viete, že mal z diktátov aj slohových prác zásadne jednotky.